Business Park Bygholm


UDSTYKNINGENS PROFIL

Et nyt attraktivt byområde

Området nord for Bygholm Sø skal de kommende år udvikles til et særdeles attraktivt byområde præget af bæredygtige løsninger og grønne rammer. Det spændende område udbygges over en længere årrække, og forventes fuldt udbygget at rumme ca. 1.000 boliger og 70.000 m2 erhvervsmæssig bebyggelse.

De nye erhvervsgrunde i området, Business Park Bygholm, udstykkes i størrelse efter dit behov. Kontakt os hvis du ønsker en snak om mulighederne eller mere information.

ANDRE VIRKSOMHEDER

Hvilke virksomheder ligger i området?

Området er skræddersyet til virksomheder inden for liberale erhverv, som ønsker en attraktiv og synlig placering samt repræsentative rammer.FAKTA

Tekniske forhold

Horsens Kommune sørger for byggemodningen af området. Den omfatter anlæggelse af veje og vand, el og kloak ført frem til grunden. Som køber skal du ud over grundprisen selv betale en række af de omkostninger, der kan være forbundet med et efterfølgende byggeri.

Arkæologi og jordbundsundersøgelser

På arealerne er der blevet udført arkæologiske forundersøgelser og en jordbundsundersøgelse, der kan rekvireres. Den fortæller alene noget om jordbunden på de steder, der er udtaget prøver. Dvs. at der kan være andre jordbundsforhold på øvrige dele af arealet. Vi anbefaler derfor en supplerende jordbundsundersøgelse til købers konkrete byggeprojekt. Denne og eventuelle udgifter i forbindelse med andre grundforbedringer afholdes af køber.

KØB

Købsvilkår

Kontakt Jeppe Keller Jensen for information

KONTAKT
Er du klar?

Købsblanket

Du udfylder købsblanketten i den redigerbare PDF-fil, underskriver den og sender den til Horsens Kommune jf. retningslinjerne i købsblanketten.

HENT KØBSBLANET